ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 4 /

สนั่น ธรรมธิ

Main Author: สนั่น ธรรมธิ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนัก, 2557
Series: หนังสือชุดล้านนาคดี
Subjects: วัฒนธรรมไทย(ภาคเหนือ)
ไทย –– ความเป็นอยู่เเละประเพณี
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– ล้านนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 390.09593 ส198ร 2557
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: DS589.N69 ส198ห 2557
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N69 ส198ห 2557
Volume ล.4 Copy 1
Available