ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่7.
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- พจนานุกรม
ภาษาไทย -- คำนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4111 ล220 2551
Copy 1
Available