ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: ประภัสสร์ เทพชาตรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Subjects: ประชาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- การประชุม
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การประชุม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ -- การประชุม
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC445 ท931 2557
Copy 1
Available

College of ASEAN, Stack

Call Number: HC445 ท931 2557
Copy 2
Available