การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ /

บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี

Other Authors: การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน", ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Subjects: สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS523.2 ก474 2557
Copy 1
Available