การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" วันพุธที่20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร /

บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี

Other Authors: การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน", ประภัสสร์ เทพชาตรี,
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: LB2952.6.C49 ก474 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2952.6.C49 ก474 2557
Copy 1
Available