การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 :

Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง /

บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี

Other Authors: การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน", ประภัสสร์ เทพชาตรี,
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: DS523.2 ก474 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS523.2 ก474 2556
Copy 1
Available