เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ :

สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน - พากย์ - ขับ - ร้อง ซ้องถวาย /

ผู้รับผิดชอบโครงการ มารศรี สอทิพย์

Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2556
Subjects: ภาษาไทย –– การอ่านทำนองเสนาะ
กวีนิพนธ์ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4165 ป699 2556
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD839
Copy 2
Available