จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2556 /

ผู้รับผิดชอบโครงการ แก้วตา จันทรานุสรณ์ ; บรรณาธิการ อาทิตย์ ดรุนัยธร

Main Author: แก้วตา จันทรานุสรณ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2556
Subjects: ภาษาไทย –– การใช้ภาษา –– การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PL4157 ก892จ 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4157 ก892จ 2556
Copy 4
Available
Copy 1
Available