วิถีแห่งความพอเพียงวิถีแห่งโสมภาค /

จุฑามาศ แก้วพิจิตร

Main Author: จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Other Authors: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556
Series: 10 องค์กรต้นแบบจากแนวคิดองค์กรแห่งความสุขแบบบ้านๆ
Subjects: การจัดการองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD 58 .7 จ268ว 2556
Copy 1
Available