คิดทันโลก :

ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /

บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน), 2558
Subjects: ห้องสมุด
ห้องสมุด –– การบริหาร
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z667 ค439 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available