12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ /

วัชรา ไชยสาร, วรวุฒิ รักษาวงศ์, อดิเรก คิดธรรมรักษา เรียบเรียง

Other Authors: วรวุฒิ รักษาวงศ์, อดิเรก คิดธรรมรักษา, กระทรวงยุติธรรม. กรมสอบสวนคดีพิเศษ. สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ส่วนพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2557
Subjects: กรมสอบสวนคดีพิเศษ การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1746.Z13.I59 ส728 2557
Copy 1
Available