พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 /

โดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Main Author: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
Subjects: พยานหลักฐาน
พยานบุคคล
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- พยาน
วิธีพิจารณาความอาญา -- พยาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1672 ว559พ 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available