กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว /

คณาธิป ทองรวีวงศ์

Main Author: คณาธิป ทองรวีวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2558
Subjects: การท่องเที่ยว –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายธุรกิจ
มัคคุเทศก์ –– คู่มือ
มัคคุเทศก์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3425.A29 ค127ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: KPT3425.A29 ค127ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available