สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องพัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย :

สู่การตกผลึกทางปัญญา /

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
Subjects: บัณฑิต –– ไทย –– การประชุม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2301 ส356 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available