ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /

สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักการประชุม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557
Subjects: วุฒิสภา -- ไทย
วุฒิสภา -- ผลงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1747.7 ผ191 2557
Copy 1
Available