ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2557
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
ภาพยนตร์สารคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD354
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 3
Available
Volume V.3 Copy 3
Available
Volume V.4 Copy 2
Available
Volume V.1 Copy 3
Available
Volume V.2 Copy 2
Available
Volume V.4 Copy 3
Available
Volume V.3 Copy 2
Available