รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความหลากชนิดพันธุ์และวิเคราะห์หาโลหะหนักที่ตกค้างในหอยน้ำจืดฝาเดียว บริเวณ คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก /

รองเดช ตั้งตระการพงษ์, จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์

No Cover Image
Main Author: รองเดช ตั้งตระการพงษ์
Other Authors: จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: โลหะหนัก –– วิจัย
มลพิษทางน้ำ
หอยน้ำจืดฝาเดียว –– วิจัย
หอย –– ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QH545.W3 ร183ร 2558
Copy 1
Available