ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ =

Buddhist prayer benefits among three-generation population /

คณะทำงาน ภาณี วงษ์เอก ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ภาณี วงษ์เอก, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Series: เอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 441
Subjects: การสวดมนต์
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ5631 ป233 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available