รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตวัคซีนดีเอ็นเอต่อเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาลิส =

Construction of fimA PVXCP fusion DNA vaccine against Porphyromonas gingivalis /

จันทร์ทิภา จบศรี

No Cover Image
Main Author: จันทร์ทิภา จบศรี
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: วัคซีน
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!