รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโตของข้าววัชพืชและข้าวปลูกในเขตจังหวัดพิษณุโลก =

Comparative studies on morphological and growth characteristics of weedy rice and cultivated rice in Pitsanuloke province /

สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: ข้าว –– การปลูก
ข้าว –– การเจริญเติบโต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB191.R5 ส838ร 2558
Copy 1
Available