โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Series: TU ASEAN week 2014.
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN -- countries
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย"
Physical Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789744668035