60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย /

กาญจนรี พงษ์ฉวี,รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ และวรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย

Main Author: กาญจนรี พงษ์ฉวี
Other Authors: รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์, วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ, 2558
Subjects: พืชน้ำ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QK105 ก428ห 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available