โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: การสัมมนา TU-ASEAN Forum, ประภัสสร์ เทพชาตรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Series: TU ASEAN Forum ; 9
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: DS521 ค949 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS521 ค949 2558
Copy 1
Available