ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: การประชุมระดมสมอง, ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
Physical Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789744667939