ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา, การประชุมระดมสมอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS521 ก479 2558
Copy 1
Available