การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 กำหนดการ/ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ : วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี /

บรรณาธิการ ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน ; คณะบรรณาธิการ ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์, ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน,, ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล,, สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2557
Subjects: โรคเอดส์ –– การประชุม
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม –– การประชุม
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การประชุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก482ก 2557
Copy 1
Available