คู่มือ การรายงานข่าวเชิงสืบสวนชุด :

"การวางแผนงานข่าวเชิงสืบสวน" /

สมหมาย ปาริจฉัตร ; วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท์, บรรณาธิการ

Main Author: สมหมาย ปาริจฉัตร
Other Authors: วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย : มูลนิธิอาเชีย : มูลนิธิเฮนรี่ อาร์ ลูซ, 2537
Series: คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวน
Subjects: การสืบสวน
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN4781 ส287ค 2537
Copy 1
Available