ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 /

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2558
Subjects: วุฒิสภา ไทย การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ไทย สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A5 ข289 2558
Copy 1
Available