ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ =

Research Methodology in Social Sciences /

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญโญ

Main Author: พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญโญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ประชาธุรกิจ, 2558
Subjects: สังคมศาสตร์ –– วิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 พ323ร 2558
Copy 1
Available