คู่มือมนุษย์ /

พุทธทาส อินทปัญโญ

Main Author: พุทธทาส อินทปัญโญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนา ธรรมสภา, 2558
Subjects: พุทธศาสนา –– คำสั่งสอน
ธรรมะ –– ปาฐกถา
หลักธรรม –– พุทธศาสนา
การดำเนินชีวิต –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอาจาริยบูชา นิทรรศการ "พุทธทาส พุทธศิลป์ พุทธธรรม" ปี พ.ศ. 2558.
บทความพิเศษ คนจนคนรวยเพราะกรรมเก่าจริงหรือ?
Physical Description: 200 [2] หน้า
ISBN: 9786160307555