คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย =

Sukkhothai handbook /

จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ, จุฬวดี สันทัด

Main Author: จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
Other Authors: จุฬาวดี สันทัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม –– ไทย –– สุโขทัย
สุโขทัย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: G156.5.H47 จ297ค 2558
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G156.5.H47 จ297ค 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available