70 ปี วันสันติภาพไทย :

ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ /

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: ภูริ ฟูวงศ์เจริญ ,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอจดหมายเหตุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 –– งานใต้ดิน –– ไทย
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
เสรีไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS584.7 จ764 2558
Copy 1
Available