ก้าวพ้นจากความยากไร้ :

แนวทางการทำงานและประสบการณ์เชิงประจักษ์ /

นฤมล นิราทร, ผู้แปลเรียบเรียงและบรรณาธิการ

Main Author: นฤมล นิราทร
Other Authors: มูลนิธิ เอ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้, องค์การนานาชาติ เอ.ที.ดี. โลกที่สี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ เอ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้, 2558
Subjects: การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
การทำงานเป็นทีม
อาสาสมัคร -- การทำงานเป็นทีม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN49.V64 น276ก 2558
Copy 1
Available