สุขภาพคนไทย 2557 :

อุบายขายสุขภาพ: เมื่อสุขภาพกลายเป็นสิ้นค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Subjects: ยา
ยา –– การตลาด
พระราชบัญญัติยา –– ไทย
ความปลอดภัย
การขนส่งมวลชน
การจัดการขยะ
ดัชนีสุขภาพ
ภาวะสุขภาพ –– ดัชนีชี้วัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA776.5 ส742 2558
Copy 1
Available