รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เชิดจีน:

รูปแบบ อัตลักษณ์และแนวคิดการประพันธ์ /

วราภรณ์ เชิดชู

No Cover Image
Main Author: วราภรณ์ เชิดชู
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: เพลงไทย -- วิจัย
การวิเคราะห์ดนตรี
การประพันธ์เพลง
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Research

Call Number: M1824.T5 ว321ร 2552
Copy 0
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: M1824.T5 ว321ร 2552
Copy 2
Available