ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ 1 =

Essential antimicrobial agents /

บรรณาธิการ, นลินี อัศวโภคี, ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ และคนอื่นๆ

Other Authors: นลินี อัศวโภคี,, ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ,, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2558
Subjects: ปฏิชีวนะสารต้านเชื้อรา
สารต้านเชื้อรา
สารต้านการติดเชื้อ
สารต้านจุลชีพ
Anti-Infective -- Agents
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QV350 น287ย 2558
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available