สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป =

OB-GYN for general physicians /

ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
Subjects: สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา
Obstetrics
Gynecology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ100 ส886 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available