หนังสือชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน /

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z675.S3 ห144 2558
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available