หนังสือชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน /

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • ล.1 การจัดการทรัพยากรห้องสมุด
  • ล.2 การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ
  • ล.3 การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด