การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร/

ณภัทร งามวิลัย

No Cover Image
Main Author: ณภัทร งามวิลัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557.
Subjects: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -- วิจัย
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.33 ณ161ก 2558
Copy 1
Available