จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

คณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ; ผู้เรียบเรียง สายไหม จบกลศึก

Other Authors: สายไหม จบกลศึก, ฉวีงาม มาเจริญ, พมิพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, นัยนา แย้มสาขา, ลักษณ์ แสงนวกิจ, เกษราภรณ์ กุณรักษ์, คณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะ, 2558
Subjects: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– จดหมายเหตุ
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
ราชินี –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
Physical Description: 452 หน้า : ภาพประกอบสี + ซีดี-รอม 1 แผ่น
ISBN: 9786162831973