จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

คณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ; ผู้เรียบเรียง สายไหม จบกลศึก

Other Authors: สายไหม จบกลศึก, ฉวีงาม มาเจริญ, พมิพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, นัยนา แย้มสาขา, ลักษณ์ แสงนวกิจ, เกษราภรณ์ กุณรักษ์, คณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะ, 2558
Subjects: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– จดหมายเหตุ
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
ราชินี –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.S51 จ131 2558
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4195
Copy 2
Available