รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจอุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในประเทศไทย =

survey of dental radiographic equipment and technique practice in Thailand /

อภิรุม จันทน์หอม, สั่งสม ประภายสาธก, การุณ เวโรจน์

No Cover Image
Main Author: อภิรุม จันทน์หอม
Other Authors: สั่งสม ประภายสาธก,, การุณ เวโรจน์,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Subjects: Radiography, -- Dental
การบันทึกภาพด้วยรังสี
ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี -- เครื่องมือและอุปกรณ์
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Research

Call Number: WN230 อ262ก 2558
Copy 1
Available