เปฏโกปเทสปกรณ์ (บาลี-ไทย) : ฉบับภูมิพโลภิกขุ =

Petakopadesapakaranam (PALI-THAI) /

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

Other Authors: มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2558
Subjects: ธรรมะ
พระไตรปิฎก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4195 ป699 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available