พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ /

ผู้เรียบเรียง ชัชพล ไชยพร, ศิรธัช ศิริชุมแสง

Main Author: ชัชพล ไชยพร
Other Authors: ศิรชัย ศิริชุมแสง, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2558
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ช356พ 2558
Copy 1
Available