ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4Ex2 ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/

เกศรินทร์ เกษแก้ว

No Cover Image
Main Author: เกศรินทร์ เกษแก้ว
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(คณิตศาสตร์ศึกษา))) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน(ประถมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 372.7044 ก774ผ 2558
Copy 1
Available