ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย /

คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วุฒิสาร ตันไชย, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: ดุลอำนาจ
ประชาธิปไตย –– ไทย
การกระจายอำนาจปกครอง –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ด699 2558
Copy 1
Available