40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :

4 ทษวรรษสถาบันฯ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืน /

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ วรรณี พฤฒิถาวร

Other Authors: วรรณี พฤฒิถาวร,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557
Subjects: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. –– สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
วิจัย –– แง่สิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัย –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: QH541 ส733 2557
Copy 1
Available