เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 =

Annual muslim world conference 2014 "มองไทยมองมุสลิมในอาเซียนจากนอกสู่ในและจากในสู่นอก"/

บรรณาธิการ อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ

Other Authors: การประชุมวิชาการโลกมุสลิม"มองไทยมองมุสลิมในอาเซียนจากนอกสู่ในและจากในสู่นอก", อิศรา ศานติศาสน์,, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์นโยบายโลกมุสลิมคณะเศษฐศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิมคณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: มุสลิม -- ไทย -- การประชุม
มุสลิม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การประชุม
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: BP63.T5 ก482อ 2557
Copy 1
Available