การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์ เรื่อง หลักการออกแบบ ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับปริญญาตรี =

Study of the achievement based on constructivist concept of design principle via computer instruction of undergraduate students /

จิรพงศ์ ยืนยง

No Cover Image
Main Author: จิรพงศ์ ยืนยง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.55 จ493ก 2558
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: วพ จ493ก 2558
Copy 2
Cataloging